Deze spelletjes voorkomen rekenproblemen

Al op jonge leeftijd beginnen kinderen met rekenonderwijs. In groep 3 en groep 4 wordt een belangrijke basis gelegd voor het rekenen in de bovenbouw. Desondanks kan het zijn dat leerlingen vastlopen in rekenen. Het is daarom erg belangrijk om rekenproblematiek tijdig te ontdekken, zodat je er mogelijk nog iets aan kunt werken. Maar wat houden deze rekenproblemen nu in, wat zijn de gevolgen en hoe kun je rekenproblemen voorkomen als ouder? Aan de hand van dit artikel helpen we je verder.

Wat zijn rekenproblemen?

Rekenproblemen ontstaan als een kind niet helemaal meer mee kan komen met de stof die in de klas wordt behandeld. Dat kan een klein probleem zijn, maar ook heel groot. Bij een rekenprobleem mist een kind de juiste kennis om een rekenvraagstuk goed op te lossen. Als een rekenprobleem niet wordt verholpen, zal de leerachterstand alleen maar verder groeien. Daarmee nemen de problemen in het rekenen ook alleen maar verder toe. Naarmate de kinderen de hogere klassen bereiken moeten ze de nodige strategieën benutten en is het van belang rekenproblemen te hebben verholpen.

Gevolgen

Het rekenonderwijs wordt in fases uitgebouwd vanaf groep 1 en 2. Cijfer- en getalbegrip wordt opgevolgd door optellen en aftrekken en al snel voegen zich daar de andere rekenvaardigheden bij, zoals delen en vermenigvuldigen, procenten, breuken en kommagetallen. Kortom heeft een probleem in het rekenen op vrijwel alle domeinen een grote invloed. Als een kind de tafels niet goed beheerst wordt het vrijwel onmogelijk om later te rekenen met breuken maten en gewichten en cijferen. Dit kan mogelijk zelfs leiden tot frustratie bij een kind, waardoor het akeligste gebeurt: de motivatie brokkelt geheel of gedeeltelijk af en een kind ziet op tegen het rekenen. Aangezien rekenen dagelijks aan bod komt is het zo belangrijk dat kinderen gestimuleerd blijven worden. Verkeerde rekenstrategieën op de basisschool hebben ook gevolgen voor het middelbaar onderwijs, want veel vakken gebruiken rekenvaardigheden, zoals economie en wiskunde.

Voorkom rekenproblemen

Duidelijk dat het onwenselijk is om rekenproblemen te laten waar ze zitten. Sterke leerkrachten hebben oog voor hun leerlingen en kunnen deze rekenproblemen ruim op tijd en op tijd behandelen. We kunnen het dan hebben over een controleerbaar rekenprobleem en dat hoeft geen verdere gevolgen te hebben. Maar wanneer een kind steevast dezelfde fouten blijft maken en blijft zeggen het niet te begrijpen, is het van belang om in actie te komen. Gelukkig zijn de meeste problemen in rekenen te herleiden naar de basis: getalbegrip en het beheersen van de tafels. Het zijn dan ook vaardigheden en strategieën die zowel thuis als op school behandeld kunnen worden en zo kunnen versterken. Rekenspelletjes kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van rekenproblematiek bij kinderen en kun je met gemak overal spelen.

Voorkomen met rekenspelletjes

Wil jij rekenproblemen voorkomen aan de hand van spelletjes? Enkele effectieve hebben we voor je verzameld:

Dobbelspelletje

Makkelijk spelletje: wie heeft de meeste ogen op 1 of 2 dobbelstenen? Handig spelletje voor rekenproblemen in de groepen drie en vier.

Oorlogje spelen

Neem een pak kaarten en neem alleen de cijfers. Deel de kaarten op en daar de bovenste kaart beurtelings om. Degene met de hoogste kaart wint beide.

Erbij en eraf

Spreek een getal af dat je erbij of eraf doet. Zeg dan een ander getal en laat je kind het cijfer erbij opdoen of afhalen. Hoe ver kan je kind komen?

Tafelhappertjes

De tafels van vermenigvuldiging zijn voor veel kinderen een groot probleem binnen het rekenonderwijs, , maar kun je prima oefenen door het maken van een tafelhappertje. Maak bij voorkeur per tafel een eigen happer. Als de tafels eenmaal goed gaan kun je de moeilijkere tafels schrijven in een eigen happertje.

Het schakelspel

Speler 1 start met een som, speler 2 noemt het antwoord en gaat daarmee verder. Zoals bijvoorbeeld 6 + 3 = 9, 9 + 4 = 13, 13 + 6 = 19 enzovoorts. Hoe ver komen je kind en jij? Op de basisschool maak je snel een afspraak en veel schoolleiders zijn blij om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Slotsom

Het is erg lastig om als kind rekenproblemen tegen te komen. Gelukkig zijn er heel wat problemen die makkelijk op te lossen zijn. Als de leerkracht tijdig signaleert dat een kind niet goed mee kan komen met vaardigheden en strategieën kan een rekenprobleem eenvoudig worden aangepakt. Als ouder kun je ook helpen met rekenproblemen. We deelden in dit artikel enkele spelletjes die leerlingen onbewust aan het rekenen zetten. Door dit regelmatig te doen voorkom je op voorhand al vele van de problemen bij rekenen die jonge leerlingen tijdens school op kunnen lopen.